بخشنامه ها و دستورالعملهای مالیاتی حقوق شاغلین واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری

بخشنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی(حقوق)


مطابق این بخشنامه نیروهای واحدهای فناور مستقر درپارکهای علم و فناوری در خصوص فعالیت هایی که به تایید مدیریت پارک برسد از معافیت مالیات حقوق برخوردار خواهند بود


مطابق این بخشنامه نیروهای واحدهای دانش بنیان در خارج از پارکهای علم و فناوری مشمول معافیت مالیات حقوق نخواهند بود


نظر شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم معافیت مالیات حقوق کارکنان شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری


به استناد این بخشنامه و با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 95 هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی(1) و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.


با توجه به پیگیری واحدهای فناور و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور هیات وزیران نسبت به اصلاح ماده آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمودند که در تاریخ 1394/12/16 این مصوبه ابلاغ شده است


به موجب این بخشنامه که بر اساس رای هیات عمومی دیوان صادر شده است معافیت حقوق بگیران اشخاص حقوقی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشمول معافیت نخواهد شد که به تبع این عدم معافیت به شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز تعمیم داده خواهد شد

بازدیدها: 73