این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید

بازدیدها: ۲۲


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.