اجزاء یک سند اختراع به شرح زیر است:

۱- صفحه‌ی اول (Front Page)یا اطلاعات کتابخانه‌ای ( شامل : شماره و تاریخ اظهارنامه – نام مخترعین – نام مالک و …)

  1. چکیده (Abstract)
  2. شرح اختراع (Specifications)
  3. ادعاها (Claims)
  4. تصاویر و نقشه‌ها (Drawings)

محمد رضا حسینی بغدادآبادی

کانال آموزشی مالکیت فکری در پیام رسان ایتا

mrhoseyni@gmail.com

بازدیدها: ۵۲


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.