قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها‏ی صنعتی، علائم تجارتی در سال ۱۳۸۶ تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن سال ۱۳۸۷ تدوین شده است. در این قانون و آئین‌نامه‏ اجرائی مربوطه علاوه بر به‌‌روز گردیدن قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ که باتوجه به تحولات و رشد تکنولوژی پاسخگوی نیازهای روز نبود، برای اولین بار در کشور امکان ثبت و حمایت از طرح صنعتی را که علی‌القاعده از سال ۱۳۳۷ (یعنی بعد از الحاق به کنوانسیون پاریس) موظف‏ به وضع قانون ملی برای حمایت در این زمینه بوده‌ایم میسر نموده است. این قانون علاوه بر ایجاد وظایف جدید در باب توسعه کمی و کیفی حمایت و ثبت مالکیت صنعتی، تشکیل مراجع شبه قضایی اداری به‌منظور کاهش دعاوی در مراجع قضایی و… نظام ثبت اختراع کشورمان را از سیستم اعلامی به تحقیقی تغییر داده است.

طبق ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها ‏‏حل می‌نماید. و اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

راهنمای کوتاه جهت ثبت اختراع و معرفی سایت

مرحله ۱ – اولین کاری که یک مخترع باید قبل از هر کاری انجام دهد جستجوی قوی (مقالات و سایت های اختراعات) می باشد. جستجو اختراعات می تواند در سایت هایی زیر انجام شود:

مرحله ۲ – تدوین سند اختراع
مرحله ۳ – ثبت اظهارنامه در یک کشور ( اولویت اول ثبت در کشور خودمان 🇮🇷 می باشد)
مرحله ۴ – ثبت اظهارنامه در PCT
مرحله ۵ – تدوین برنامه کسب و کار و شناسایی کشورهای مقصد

محمد رضا حسینی بغدادآبادی

کانال آموزشی مالکیت فکری در پیام رسان ایتا

mrhoseyni@gmail.com

بازدیدها: ۵۳


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.