مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۶۴ – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ک ۲۳ ت۳۳۴۳۲٫ – ۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ & بیمه – واردات و صادرات & ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ادامه مطلب…

مقررات سرمایه گذاری در پارک

فصل سوم: سرمایه گذاری خارجی ماده ۴: نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک،منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد بازدیدها: ۳۸