انتقال فناوری

انتقال فناوری و موضوعات مرتبط

مبحث اول: تعریف فناوری و محتویات آن گفتار اول: تعریف فناوری: فناوری معادل واژه لاتین TECHNOLOGY است که از دو واژه TECHNO به معنای فن و هنر و LOGY به معنی دانش و علم تشکیل شده است و ترجمه تحت الفظی آن دانش فنی است با وجود این دانش فنی در صنعت و تجارت معنای …

انتقال فناوری و موضوعات مرتبط ادامه »

قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری قرارداد انتقال فناوری به مفهومی که در آن فناوری از واحدی به واحد دیگر جابجا می شود این موضوع قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله خرید ابزار و تجهیزات،ارائه خدمات فنی،لیسانس،فرانشیز،قراردادهای تجارت متقابل،قراردادهای پیمانکاری و جوینت ونچر را در بر می گیرد قرارداد لیسانس قراردادی است که به موجب آن،لیسانس گیرنده در قبال …

قراردادهای انتقال فناوری ادامه »