نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراع

نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراعات : 📷 تصاویری که در پتنت استفاده می شوند باید سیاه و سفید باشند. 📷 در تصاویر فقط از اعداد استفاده می شوند و هیچگونه توضیحی ندارند 📷 در تصاویر مختلف رنج شماره ها مختلف باشد مثلا تصویر اول از شماره ۱۰۰ و تصویر ادامه مطلب…

اجزاء یک سند اختراع

اجزاء یک سند اختراع به شرح زیر است: ۱- صفحه‌ی اول (Front Page)یا اطلاعات کتابخانه‌ای ( شامل : شماره و تاریخ اظهارنامه – نام مخترعین – نام مالک و …) چکیده (Abstract) شرح اختراع (Specifications) ادعاها (Claims) تصاویر و نقشه‌ها (Drawings) محمد رضا حسینی بغدادآبادی کانال آموزشی مالکیت فکری در ادامه مطلب…

راهنمای کوتاه جهت ثبت اختراع

قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها‏ی صنعتی، علائم تجارتی در سال ۱۳۸۶ تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن سال ۱۳۸۷ تدوین شده است. در این قانون و آئین‌نامه‏ اجرائی مربوطه علاوه بر به‌‌روز گردیدن قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ که باتوجه به تحولات و رشد تکنولوژی پاسخگوی نیازهای روز نبود، ادامه مطلب…

مالکیت فکری

همانگونه که شما برای دارایی های خود از قبیل ماشین، خانه، موتور، زمین و … نیاز به سندی دارید که مالکیت شما را نسبت به آن اثبات کند؛ در خصوص دارایی های فکری خود از قبیل (اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری) نیز نیازمند سندی هستید که مالکیت شما را ادامه مطلب…