۱۰۰ نکته حقوق تجارت

۱۰۰ نکته کلیدی نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می‌شود.درنتیجه معامله­ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از ادامه مطلب…

جدول عقود مرتبط با تسهیلات،مشارکتها و وامها موضوع بانکهای جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ضرورت شناخت انواع تسهیلات و وامهای مربوط به بانک ها ویژه واحدهای فناورطی دو جلسه دوره آموزشی توسط پارک علم و فناوری یزد با موضوع عقود بانکی در محل پارک برگزار گردید مطالب این دوره با زحمات جناب آقای محمد سحبان از مدیران عامل واحدهای فناور مستقر ادامه مطلب…