پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ قانون تجارت

باب اول: تجارت و معاملات تجاری باب دوم : دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجاری فصل اول: دفاتر تجاری فصل دوم : دفتر ثبت تجارتی باب سوم: شرکتهای تجاری باب چهارم: برات،فته طلب،چک باب پنجم: اسناد در وجه حامل باب ششم: دلالی باب هفتم: حق العمل کاری باب هشتم:قرارداد حمل و نقل باب نهم:قائم مقام …

پرسش و پاسخ قانون تجارت ادامه »

پرسش و پاسخ روابط کار

پرسش:آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟ پاسخ:به لحاظ قانونی عنوان کارگراطلاق عام داشته و اعم ازکارگران روزمزد،موقت،دایمی و … است لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت …

پرسش و پاسخ روابط کار ادامه »