نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراع

نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراعات : 📷 تصاویری که در پتنت استفاده می شوند باید سیاه و سفید باشند. 📷 در تصاویر فقط از اعداد استفاده می شوند و هیچگونه توضیحی ندارند 📷 در تصاویر مختلف رنج شماره ها مختلف باشد مثلا تصویر اول از شماره 100 و تصویر دوم از شماره 200 و …

نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراع ادامه »