نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراع

نکات کلیدی در تهیه نقشه اختراعات : 📷 تصاویری که در پتنت استفاده می شوند باید سیاه و سفید باشند. 📷 در تصاویر فقط از اعداد استفاده می شوند و هیچگونه توضیحی ندارند 📷 در تصاویر مختلف رنج شماره ها مختلف باشد مثلا تصویر اول از شماره ۱۰۰ و تصویر ادامه مطلب…

اجزاء یک سند اختراع

اجزاء یک سند اختراع به شرح زیر است: ۱- صفحه‌ی اول (Front Page)یا اطلاعات کتابخانه‌ای ( شامل : شماره و تاریخ اظهارنامه – نام مخترعین – نام مالک و …) چکیده (Abstract) شرح اختراع (Specifications) ادعاها (Claims) تصاویر و نقشه‌ها (Drawings) محمد رضا حسینی بغدادآبادی کانال آموزشی مالکیت فکری در ادامه مطلب…