آیین نامه و دستورالعمل مالیاتی

به موجب این آیین نامه که در خصوص ماده 47 قانون برنام چهارم توسعه نوشته شده است بعنوان اولین آیین نامه ای است که بواسطه آن پارکهای علم و فناوری مشمول معافیت های مناطق آزاد گردیدند


با اتمام قانون برنامه چهارم توسعه قانونی به نام قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردید و در ماده 9 این قانون موضوع ماده 47 قانون برنامه چهارم گنجانده شد لذا شرکت های مستقر درپارکها از سال 89 به بعد مشمول معافیت ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشند


در تبصره 10 این اصلاحیه مفاد آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه را مبنای حمایت از شرکت های مستقر در پارکها قرار داده اند


در این تصویب نامه شرایط شکلی مجوز مناطق آزاد بابت برخورداری از مزایای منطقه قرارداده شده است که می تواند مبنایی برای مجوزهای فناوری داخل پارکها باشد

بازدیدها: 183

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *