به موجب بند ب ماده 112 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به اختصار «دستورالعمل» خوانده می شود، قرارداد حاضر مابین استارتاپ…. یا کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توأم با کار منعقد می شود.

ماده یکم: مشخصات طرفین قرارداد

الف- مشخصات کارفرما

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

ب- کارآموز

آقا/ خانم …….. فرزند …… به شماره شناسنامه …… شماره ملّی ……  صادره از …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارآموز توأم با کار می باشد.

ماده دوم: موضوع و مدت قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از فعالیت شخص کارآموز در محیط کسب و کار استارتاپی با محوریت آموزش توأم با کار برنامه نویسی نرم افزار …… می باشد.

مدت قرارداد حاضر مطابق با استاندارد آموزشی که توسط سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور تهیه شده است، ….. ماه که از تاریخ …./…./…. لغایت …/…./…. می باشد.

ماده سوم: هزینه کارآموزی و دستمزد کار

کار آموز موظف است برای کارآموزی در مدت تعیین شده مبلغ …… ریال بابت شهریه آموزش پرداخت کند که بنا بر کارآموزی توأم با کار، از قِبل کار خویش به طور متناوب ماهیانه مبلغ …… ریال بعنوان دستمزد کار دریافت می کند که بخشی از این دستمزد صرف شهریه کارآموزی ایشان می شود.

ماده چهارم: ساعات کارآموزی

کار روزانه که توأم با یادگیری و آموزش آن است، در روزهای عادی از ساعت ….. آغاز و تا ساعت ….. ادامه دارد.

روزهای پنج شنبه، جمعه و ایام تعطیل کارآموز الزامی به حضور در شرکت را ندارد.

کارآموز در هر ماه به نسبت سایر پرسنل استارتاپ مستحق ….. روز مرخصی استحقاقی می باشد.

ماده پنجم: تعهدات کارآموز

1- کارآموز متعهد می گردد که مطابق با ماده 4، در روزها و ساعاتی که تعیین گردیده، حضوری مستمر داشته باشد؛

2- کارآموز متعهد می گردد برنامه آموزشی توأم با کار که از سوی کارفرما ارائه می شود را تماماً انجام دهد و اعتراضی به آن نداشته باشد؛

3- در صورتی که حادثه ای پیش بینی نشده و غیرمترقبه از قبیل بیماری، گرفتاری شخصی و… پیش آید و کارآموز قادر به حضور در محل استارتاپ نباشد، ملزم است ظرف روز جاری مراتب را به اطلاع کارفرما رساند. سپس پس از مرتفع شدن آن مسئله، مدارک و مستنداتی دال بر اثبات مدعای خویش را به کارفرما ارائه دهد؛

4- کارآموز ملزم است آیین نامه و قوانین و مقررات داخلی استارتاپ را پیش از امضای قرارداد حاضر کاملاً مطالعه نماید و نسبت به رعایت مفاد آن کوشا باشد؛

5- در صورتی که کارآموز نسبت به یادگیری مطالب و اطلاعات آموزشی رغبتی نشان ندهد و در زمان های تعیین شده حضوری مستمر نداشته باشد، نه تنها دستمزدی از قِبل کار خویش دریافت نمی کند بلکه می بایست شهریه آموزشی پرداخت نماید.

ماده ششم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد نسبت به آموزش توأم با کار کارآموز مطابق با ماده 2 این قرارداد اقدام مقتضی داشته باشد؛

2- کارفرما ملزم است در مدتی که کارآموز در کنار یادگیری و آموزش به فعالیت کاری مشغول است، ایشان را بیمه نماید؛

3- دستمزد مشخص شده کارآموز، پس از کسر شهریه دوره های آموزشی ایشان تعیین می گردد و بصورت ماهیانه یا هفتگی پرداخت می گردد؛

4- کارفرما متعهد می گردد که کلیه دستورالعمل های حفاظتی فنی و بهداشتی، و کلیه آیین نامه ها، قوانین و مقررات شرکت را به هنگام انعقاد قرارداد حاضر به سمع و نظر کارآموز برساند تا ایشان با علم و اطلاع کامل نسبت به آن ها اقدام به امضای قرارداد نماید. هر گونه جهل و ابهام نسبت به آن قوانین و دستورالعمل ها پس از امضای قرارداد از سوی کارآموز پذیرفتنی نیست.

ماده هفتم: شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد

الف- مدت انجام قرارداد کارآموزی توأم با کار به اتمام برسد.

ب- فوت کارآموز

پ- از کارافتادگی و ناتوانی جسمی کارآموز

ت- به وجود آمدن شرایط فورس ماژور و ناتوانی شخصی در ادامه همکاری با کارفرما

ماده هشتم: جبران خسارت

کارآموز نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی را که به موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد من جمله تعهدات ذیل مواد 5 و 6 متوجه کارفرما شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، کارآموز حق اعتراض به آن نخواهد داشت. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده نهم: حل و فصل اختلافات

اختلافات ناشی از قرارداد حاضر، ابتدائاً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل خواهد شد. در صورتی که سازش برقرار نشد، اختلاف فی مابین از طریق مراجع حل و فصل اختلافات قانون کار پیگیری خواهد شد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت کارآموز/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

بازدیدها: 347

By baghi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *