بخشنامه

بخشنامه مزد 1401

خلاصه بخشنامه مزد 1401

فایل اکسل حقوق و دستمزد 1401

جدول خلاصه پايه سنوات در سال 1401
آیین نامه روابط کاربازدیدها: 107

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.