نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی و همچنین ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۸۶، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ادامه مطلب…

نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به ادامه مطلب…

نمونه قرارداد اسپانسری و حمایت مالی شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به ادامه مطلب…

نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به ادامه مطلب…

نمونه قرارداد تامین فضای کار اشتراکی استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به ادامه مطلب…

نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و همچنین بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط متعاملین و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی ادامه مطلب…

نمونه قرارداد کارآموزی توام با کار استارتاپ

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به اختصار «دستورالعمل» خوانده می شود، قرارداد حاضر مابین استارتاپ…. یا کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توأم با کار منعقد می شود. ماده ادامه مطلب…

نمونه قرارداد طراحی لوگو و نشانه شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن ادامه مطلب…

بررسی و معرفی قرارداد وام قابل تبدیل به سهام در استارتاپ

هر کسب و کار یا استارتاپ در ابتدای فعالیت خویش نیاز مبرمی به سرمایه مالی دارد تا ابتدایی ترین نیازهای خویش را برآورده نماید. از همین رو، استارتاپ ها به منظور تأمین برخی از هزینه های اولیه خویش متوسل به سرمایه گذارانی (Angel Investors) می شوند که با انتقال منابع ادامه مطلب…

راهنمای تنظیم قرارداد همکاری موسسین / تفاهم نامه بنیانگذاران در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

تأسیس یک کسب و کار نوین یا استارتاپ، به تنهایی و بدون پذیرش کمک دشوار است؛ در واقع بنیان یک استارتاپ از علوم و حِرف متفاوت به منظور ارائه خدمات کاربردی به مشتریان تشکیل یافته است. حال بنیانگذاران یک چنین کسب و کاری، نیازمند انعقاد مجموعه ای از قراردادها به منظور ادامه مطلب…